VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ GRANTU V PECI P. SNĚŽKOU 18.-20. LISTOPADU 2005

PROGRAM
Pátek 18. 11.

příjezd

19:00-… Radek Honzík: Forcing – aneb vše, co jste chtěli vědet o teorii mnozin a báli jste se zeptat

Sobota 19. 11.

9:00-11:00 Juraj Hvorecký (FLÚ AV ČR), Jan Kolář: Pojmy a filozofia mysle

11:00-12:00 organizační záležitosti

odpolední výlet

16:00-18:00 Ondřej Tomala, Laco Koreň: Logika a sémantika singulárních termínů

Neděle 20. 11.

9:00-11:00 Marta Bílková: Interpolace v modálnich logikách