Vydané

PUBLIKACE OFICIÁLNĚ VYDANÉ ZA PODPORY GRANTU

Monografie, Sborníky

Syntetické apriori
editoři Vojtěch Kolman a Hynek Janoušek
Nakladatel: Filosofia, Praha Rok vydání: 2013

Miscellanea logica VIII – Philosophica et historica 2/2007
editor Jaroslav Peregrin
Nakladatel: Karolinum, Praha Rok vydání: 2010

Logika XX. století: mezi matematikou a filosofií (výbor textů)
editor Jaroslav Peregrin
Nakladatel: Filosofia, Praha Rok vydání: 2007

ORGANON V. aneb Kolik logiky za nás mohou učit počítače?
editor: Ludmila Dostálová a Karel Šebela
Nakladatel: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta; Rok vydání: 2006

Možnost, skutečnost, nutnost: příspěvky k modální propedeutice
editor Vojtěch Kolman
Nakladatel: Filosofia, Praha; Rok vydání: 2005

Články, Statě
Vydané v roce 2012

Černý, J.: Ludwik Fleck a současná filosofie vědy. Teorie vědy, 2012, 34, s. 189-200.

Černý, J.: Nevidí jen ten, kdo se dívá. Teorie vědy, 2012, 34, s. 189-200.

Černý, J.: Recenze: Raymond Boudon, Bída relativismu. Praha: Sociologické nakladatelství 2011, 262 s. (The Poverty of Relativism, 2004 přeložil Ivo Možný), Teorie vědy, 2012, 34, č. 3.

Číhalová, M.: Kognitivní funkce tabu. In Kognice a umělý život XII, Kelemen, J., Nahodil, P. (eds.), 2012, s. 55-60.

Číhalová, M., Menšík, M., Vích, L.: Dedukce v multiagentních systémech za pomoci logiky vyšších řádů. In Kognice a umělý život XII, Kelemen, J., Nahodil, P. (eds.), 2012, s. 158-166.

Chodounský, D.: Strong-Q-sequences and small d. Topology and its applications, 2012, 13, s. 2943-2946.

Chvalovský, K.: On the independence of axioms in BL and MTL. Fuzzy sets and systems, 2012, 197, s. 123-129.

Janoušek, H.: Husserl und die Philosophie des Geistes. Reflexe, 2012, 42, s. 139-148.

Ludvík, P., Spurný, J.: Descriptive properties of elements of biduals of Banach spaces. Studia Mathematica 209, 2012, č. 1, s. 71-99.

Macek, J.: Prolog to detect resource conflict in processes modelled using EPC. In M. Krátký, J. Dvorský, P. Moravec (eds.), Proceedings of WOFEX 2012, 10th annual PhD. workshop of aculty of Electrical Engineering and Computer Science, FEI VSB-TU Ostrava, 2012, s. 337–342.

Macek, J.: Using Transparent Intensional Logic to query Event-driven Process Chain models. In Proceedings of 22th European – Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, Yasushi Kiyoki, Takehiro Tokuda (eds.), MATFYZPRESS, Praha, 2012.

Nevrkla, S.: Credulous and sceptical approach to deductive argumentations. In Logica 2011, Peliš, M., Punčochář, V. (eds): The Logica Yearbook 2011, College publications, London, 2012, s. 181-190.

Punčochář, V.: Some modifications of Carnap’s modal logic. Studia logica, 100, 2012, č. 3, s. 517-543.

Šíma, A.: Péče o svobodu ve filosofii raných stoiků. In Sucharek, P. (ed.), Sloboda a jej projekcie, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešovensis 48, 2012, s. 54-60.

Šíma, A.: Věci, predikáty a ideje. In Havlíček, A., Jinek, J. (vyd.), Platónův dialog Hippias větší, Oikoymenh, Praha, 2012, s. 41-54.

Víta, M.: R-L-filters, Their Fuzzications and Generalizations. 6th European Congress of Mathematics, Kraków (PL), 2.7.-7.7.2012, poster.

Víta, M.: t-Filters and Fuzzy t-Filters and Their Properties. In Doktorandské dny 2012, Praha : Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. & MATFYZPRESS, Kuželová, D.; Hakl, F. (eds.), 2012, s. 70-75.

Vydané v roce 2011

Číhalová, M., Menšík, M.: TIL jako jazyk pro tvorbu ontologií. In knize Kognice a umělý život XI. Ed. Kelemen, J., Kvasnička, V., Pospíchal, J., Opava:Slezská univerzita v Opavě, 2011, s. 53-60.

Duží, M., Číhalová, M., Menšík, M.: Ontology as a logic of intensions. In Proceedings of the 2011 conference on Information Modelling and Knowledge Bases XXII. Ed. Heimbürger A., Kiyoki Y., Tokuda T., Jaakkola H., Yoshida N., Amsterdam: IOS Press, 1, vol. XXII, 2011, s 1-20.

Duží, M., Číhalová, M., Menšík, M., Vích, L.: Process ontology. In RASLAN 2010. Ed. P. Sojka, Brno: CNP MUNI, 2011, s. 77-88.

Hrušák, M. ,Verner, J.: Adding ultrafilters by definable quotiens. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 2011, 602, s. 445-464.

Chvalovský: Notes on Condensed Detachment. In: D. Kuželová, F. Hakl (eds.), Doktorandské dny ˈ11, Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. & MATFYZPRESS, Praha, str. 35-40, 2011.

Ludvík, P. Spurný, J.: Isomorphisms of spaces of continuous affine functions on compact convex sets with Lindelöf boundaries, Proc. Amer. Math. Soc. 139, č. 3, s. 1099–1104, 2011.

Macek, J., Frydrych, T.: Modelling Dynamic Aspects of a Multi-Agent System Using Transparent Intensional Logic. In Proceedings of 21th European – Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, Information modelling and knowledge bases XXIII, IOS Press, Amsterdam, 2011, s. 352-361.

Macek, J., Frydrych, T.: Multi-Agent Systems and Transparent Intesional Logic, In: M. Krátký, J. Dvorský, P. Moravec (eds.), Proceedings of WOFEX 2011, 9th annual PhD. workshop of Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, FEI VSB-TU Ostrava, 2011, s. 411–416.

Mihálik, J.: Essays on the concept of mind in early-modern philosophy. Filosofický časopis, 2011, 4, s. 625-628.

Mihálik, J.: Recenze P. Glombíček – J. Hill (eds.): Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy, Filosofický časopis 59, č. 4, s. 625-628, 2011.

Nevrkla, S.: Je formální logika vědou o rozumných argumentech. Organon F, 2011, 18, č. 4, s. 499-511.

Víta: Special Types of Filters on Algebras of Rasiowa Implicative Logics. In Doktorandské dny ˈ11. Praha : Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. & MATFYZPRESS, (Kuželová, D.; Hakl, F.) s. 144-144, 2011.

Víta, Cintula: Filters in Algebras of Fuzzy logics, Proceedings of the 7th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology. Amsterdam: Atlantis Press, (Galichet, S.; Montero, J.; Mauris, G.) s. 169-173, 2011.

Vydané v roce 2010

Černý: Ludwik Fleck a současná filozofie vědy, In: Teorie vědy, 32 (4), 2010.

Duží, Číhalová, Menšík: Ontology as a Logic of Intensions. In sborníku Europen-Japanese Conference EJC 2010. Ed. A. Heimburger, Y. Kiyoki, T. Tokuda, N. Yoshida, Jyvaskyla, Finland:University of Jyvaskyla, 2010, 9-28.

Duží, Štolfa, Kožusznik, Číhalová, Vondrák: Building Process Definition with Ontology Background. In sborníku, Krakow:, 2010.

Chvalovský: Independence of axioms in non-classical logics and automated theorem proving.  Tenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications. Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 2010 – (Klement, P.; Mesiar, R.; Struk, P.; Drobná, E.) S. 45-45. [abstrakt]

Chvalovský: Non-Equivalence of Some Implicational Deduction Theorems.  Doktorandské dny ˈ10. Praha : Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. & MATFYZPRESS, 2010 – (Kuželová, Hakl) S. 49-55.

Chvalovský: Provability in Hilbert-Style Calculi for Non-Classical Logics and ATP.  Young Research Forum. Brno, 2010 – (Strejček, J.) S. 11-11. [abstrakt]

Janoušek, H.: Husserlova věcnost. Reflexe, 2010, 38, s.109-114.

Janoušek, H.: Pojednání v Humově reflexi. Reflexe, 2010, 38, s.91-97.

Janoušek, H.: Sinn und Wahrheit in den Logischen Untersuchungen. Filosofický časopis, Suplementum, 2010, 2, s. 1-7.

Kožusznik, Štolfa, Košinár, Duží, Číhalová, Vondrák: Know How and Know What for Software Processes. In In Journal Communications in Computer and Information Science, 2010, 1865-0929.

Macek, J., Frydrych, T.: Time Aspects of Transparent Intensional Logic in Communication and Decision-Making of Agents, In: P. Sojka, A. Horák (eds.), Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010, Tribun EU, 2010, s. 61–67.

Menšík, M., Číhalová, M., Ciprich, N.: Logic for Knowledge Base Representation. In Informačné Technológie – Aplikácie a Teória ITAT 2010. Ed. Dana Pardubská, 2010, s. 39-46.

Menšík, M., Číhalová, M., Frydrych, T, Kohut, O.: Transparentní Intensionální Logika v multiagentních systémech. In Kognice a umělý život X. Ed. Kelemen, J., Kvasnička, V., Opava:Slezská univerzita v Opavě, 2010, s. 87-91, vol. 10.

Menšík, Frydrych, Ciprich, Šilhavý: Introduction to The TIL-Script Language. In WOFEX. 2010.

Nevrkla, S.: K čemu je filosofii logika a logice filosofie. Filozofia, 2010, 65, s. 383-388.

Nevrkla, S.: Logic and argumentation. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 2007/2, 2010, s. 41-70.

Nevrkla: Some Variants of Deductive Argumentation v LogKCA-10 (sborník), Xabier Arrazola & Maria Ponte ed., Universidad del Pais Vasco (2010)

Petrík, M., Sarkoci, P.: Zero-reconstructible triangular norms as universal approximators. Neural Network World, 10, 2010, s. 63-67.

Punčochář, V.: Carnapova modální logika C. Organon F, XVII, 2, s. 163-184, 2010.

Šíma: Dělení, principy a Platónova dialektika, in: Platonica Pilonica I., Kryštof Boháček, Jiří Stránský (eds.), Plzeň, 2010, str. 103-122.

Štolfa, Kožusznik, Košinár, Duží, Číhalová, Vondrák: Building Process Definition with Ontology Background. In In proceedings 2010 International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications (CISIM). Ed. Ajith Abraham, Khalid Saeed and Vaclav Snasel, 2010.

Vydané v roce 2009

Číhalová, M., Menšík, M. (2009): Turingův test a jeho výsledky ve vztahu k pojmu myšlení. In Kognice a umělý život IX. Ed. J. Kelemen, V. Kvasnička, J. Rybár, Opava:Slezská universita, pp. 61-68, Slezská universita v Opavě, ISBN 978-80-7248-516-1.

Duží, M., Číhalová, M., Menšík, M. (2009): Tvorba ontologií z pohledu logiky. In Datakon 2009. Ed. Dušan Chlapek, Vysoká škola ekonomická v Praze, pp. 171-181, ISBN 978-80-245-1568-7.

Chvalovský, K.: Syntactic Approach to Fuzzy Modal Logic in MTL. In Doktorandské dny ˈ09. Praha : Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. & MATFYZPRESS, 2009, s. 35-43.

Chvalovský, K, Derivational complexity of {aa–>bc, bb–>ac, cc–>ab}. In 10th International Workshop on Termination WST 2009. Leipzig : HTWK, 2009. S. 28-30. [rozšířený abstrakt]

Nevrkla. S. Logická argumentace mezi agenty. Ve sborníku Kognice 2009, J. Zelenka, K. Mls (eds.), GAUDEAMUS, Hradec Králové 2009

Nevrkla, S. Logic and argumentation. V periodiku Miscellanea Logica VIII, J. Peregrin (ed.) (odevzdáno nakladatelství Karolinum, mìlo by vyjít 2010).

Petrík, M., Sarkoci, P.: Associativity of triangular norms in light of web geometry. In J. P. Carvalho, D. Dubois, U. Kaymak, and J. M. C. Sousa, editors, IFSA/EUSFLAT 2009: International Fuzzy Systems Association World Congress and European Society for Fuzzy Logic and Technology Conference, pages 595–599, Lisbon, Portugal, July 2009. (uděleno ocenění za nejlepší studentský příspěvek)

Petrík, M., Sarkoci, P.: Differential properties of strict triangular norms along zero. In V. Novák, I. Perfilieva, and M. Štěpnička, editors, ISCAMI 2009: International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics, page 18, Malenovice, Czech Republic, May 2009. Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling, University of Ostrava.

Petrík, M: Properties of Fuzzy Logical Operations. In D. Kuželová editor, Doktorandské dny 2009 Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., s. 89–96, Jizerka, Czech Republic, September 2009.

Vydané v roce 2007

Beran, O. (2007): Ernest Gellner o Wittgensteinovi. Reflexe 31 (2007, 1). Str. 144-149.

Beran, O. (2007): Language games of literature. In Hrachovec – Pichler – Wang (eds.): Philosophy of the Information Society. Papers of 30th International Wittgenstein Symposium. Kirchberg am Wechsel: ALWS. Str. 21-23.

Bílková, M. (2007): Uniform Interpolation and Propositional Quantifiers in Modal Logics, Studia Logica, Volume 85, 1-31.

Březina, V. (2007): Jazykový korpus v lingvistické antropologii: pilotní výzkum v Kašperských Horách 2006. In Lenk, Lukáš, Svoboda, Michal: Veselé tropy. Praha: Antropoweb Produkty Dokořán.

Dostálová, L., Lang, J. (2007): ORGANON: Web Tutor for Basic Logic Courses. Logic Journal of the IGPL; doi: 10.1093/jigpal/jzm021. ISSN 1368-9894.

Koreň, L. (2007): Donald Davidson: Truth and Predication. Filosofický časopis (2007, 2), s. 280-289.

Müller, J. (2007) – Duží, M., Ďuráková, D., Děrgel, P., Gajdoš, P., Müller, J.: Logic and Artificial Intelligence for Multi-Agent Systems. Information Modelling and Knowledge Bases XVIII, Vol. 154, 236-244.

Navrátil, J., Klusáček, D. (2007): On Linear DETs. In Acoustics, Speech and Signal Processing, 2007. IEEE International Conference on ICASSP 2007, Volume 4. Honolulu. Pp. IV-229-IV-232.

Vydané v roce 2006

Běhounek, L. (2006): Kurt Gödel – život, výsledky a jejich význam. In J. Kelemen, V. Kvasnička (eds.): Kognice a umělý život VI, pp. 47–57. Revidovaná verze přetištěna v knize V. Kvasnička, P. Trebatický, J. Pospíchal, J. Kelemen (eds.): Myseľ, inteligencia a život, str. 129-143, vydavatelství STU, Bratislava 2007.

Běhounek, L. (2006): Relative interpretations over first-order fuzzy logics. In proceedings F. Hakl (ed.), Doktorandský den ’06, pp. 1–6. Matfyzpress, Praha 2006.

Beran, O. (2006): Analytical Philosophy as a Way of Emancipation from Suffering. In G. Gasser (ed.): Cultures: Conflict-Analysis-Dialogue. Papers of 29th International Wittgenstein Symposium. Kirchberg am Wechsel: ALWS. Str. 39-41.

Beran, O. (2006): Wittgenstein, Husserl a Heidegger – intersubjektivita smyslu. Filosofický časopis 54 (2006), 4, str. 523-559.

Dostálová, L. (2006): Aristotle On Language Paralogisms. Organon F Vol. XIII (2006) No. 2, pp. 170-180.

Dostálová, L. (2006): ORGANON: Web Tutor for Basic Logic Courses. In: Manzano, Maria – Lancho, Belen Perez – Gil, Anna (eds.): SICTTL Proceedings. Salamanca 2006. pp. 31-35.

Duží, M., Ďuráková, D., Děrgel, P., Gajdoš, P., Müller, J. (2006): Logic and Artificial Intelligence for Multi-Agent Systems. EJC 2006.

Menšík, M., Kohut, O. (2006): Contextual similarity. WOFEX 2006.

Menšík, M., Miketa, T. (2006): E-learningova podpora výuky Logiky, ORGANON V, 2006.

Müller, J. (2006): TL – Komplexní komunikační jazyk pro MAS. Znalosti 2006.

Müller, J. (2006): Transparent Intensional Logic and Multiagent Systems. IMECS 2006, Hong Kong.

Müller, J., Děrgel, P. (2006): Transparent Intensional Logic and Situated Multiagent Systems. Gis Ostrava 2006.

Peliš, M. (2006): Program „Tarski’s World“ a výuka jazyka predikátové logiky. Organon V.

Vydané v roce 2005

Běhounek, L. (2005): Formální sémantika logiky modalit. In V. Kolman (ed.): Možnost, skutečnost, nutnost. Praha: Filosofia. Str. 51-88.

Běhounek, L. (2005): Fuzzy MacNeille and Dedekind completions of crisp dense linear orderings. In Hakl, F. (ed.): Doktorandský den ’05. Praha: ÚI AV ČR & Matfyzpress. Str. 1-6.

Cintula, P. (2005): A Note to the Definition of the LPi-Algebras. Soft Computing, Vol. 9, ISSN: 1432-7643. Str. 575-578.

Cintula, P. (2005): Two Notions of Compactness in Gödel Logics (Dva pojmy kompaktnosti v Gödelových logikách). Studia Logica, Vol. 77, ISSN: 0039-3215. , Str. 99-123.

Bodenhofer,U., Běhounek, L., Cintula, P. (2005): Relations in Higher-order Fuzzy Logic III. In: Gottwald, S., Hájek, P., Höhle, U., Klement, E.P. (eds.): Linz Seminar 2005 – Fuzzy Logics and Related Structures. Linz. Str. 24-37.

Horcik, R. (2005): Standard Completeness Theorem for PMTL Logic. Archive for Mathematical Logic. Vol. 44, No. 4. Str. 413-424.

Koreň, L. (2005): Mená & Predikácia. Studia Neoaristotelica, Vol. 2, No. 1., str. 3-25.

Müller, J. (2005): TL — Content Language Based on Transparent Intensional Logic, In: Proceedings Wofex 2005, Ostrava.

Vydané v roce 2004
Pro více informací klikněte prosím na odkaz vpravo.

PŘEKLADY, OSTATNÍ PUBLIKACE

Vydané v roce 2010

Janoušek (překl.): Edmund Husserl, O vnitřním a vnějším vnímání, In Karel Novotný(ed.) Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Oikoymenh, Praha 2010, s.13-37

Vydané v roce 2007

Koreň, L. (recenze): L. Wittgenstein – „O Istote“. Organon F XIV (2007, 3), s. 405-411.

Tomeček, M. (překl.) (2007): G. Berkeley, S. Johnson – „Filosofická korespondence“. Reflexe 32, (2007, 2), s. 105-125.

Vydané v roce 2006

Beran, O. (překl.) (2006): L. Wittgenstein – „Poznámky o Frazerově Zlaté ratolesti“. Filosofický časopis 54 (2006), 4, str. 561-576.

Beran, O. (recenze) (2006): Thomas Rentsch – „Heidegger und Wittgenstein“. Reflexe 30 (2006, 2), s. 128-134.

Dostálová, L. (překl.) (2006): W. V. O. Quine – „O tom, co jest“. In: W. V. O. Quine: Vybrané články k ontologii a epistemologii. Ed. Tomáš Marvan a Ludmila Dostálová. Plzeň:ZČU.
Dostálová, L. (překl.) (2006): W. V. O. Quine – „Věci a jejich místo v teoriích“. In: W. V. O. Quine: Vybrané články k ontologii a epistemologii. Ed. Tomáš Marvan a Ludmila Dostálová. Plzeň:ZČU.

Kolář, J. (překl.) (2006): W. V. O. Quine – „O důvodech neurčitosti překladu“. In: Aluze 2006, 2.