Semináře

LOGICKÝ SEMINÁŘ

PROGRAM LOGICKO-FILOSOFICKÉHO SEMINÁŘE LS 2011/12

Seminář se tento semestr koná přibližně každé druhé pondělí na hlavní budově FF UK nám. Jana Palacha 2, v místnosti 217 od 15:50. Koná se formou přednášek pozvaných hostů, s tématy velmi široce souvisejícími s logikou, analytickou filosofií či filosofií jazyka. Je možné si ho zapsat jako výběrovou přednášku, podmínkou atestace je rozumná fyzická účast (max. jedna absence) a u účastníka, který se nebude aktivně účastnit diskusí, i schopnost v rámci pohovoru prokázat, že byl přítomen i duchem.

Datum Přednášející Téma
20.2. Christopher Gauker
(University of Cincinnati)
Validity without Reference
5.3. Eva Hajičová
(MFF UK)
O dvou setkáních lingvistické a logické analýzy
19.3. Pavel Krtouš
(MFF UK)
O pohybu a klidu (od Aristotela k Einsteinovi)
2.4. Gabriel Sandu
(University of Helsinky)
Dynamic Epistemic Logic versus Game-theoretical semantics: A case study
16.4. Hynek Janoušek
(FLÚ AV ČR)
Idea apriority a její uplatnění (Brentano, Husserl, Reinach)
30.4. Jakub Mácha
(FF MU)
Logická analýza u pozdního Wittgensteina
14.5. Giovanni Mion
(UNYP)
Epistemic Disagreements: A Solution for Contextualists

PROGRAM LOGICKO-FILOSOFICKÉHO SEMINÁŘE ZS 2011/12

Datum Přednášející Téma
3.10. Mark Risjord
(Emory University / Univerzita Hradec Králové)
Improvisation and joint action
17.10. Juraj Hvorecký
(FLÚ AV ČR)
Ako budovať filozofickú teóriu emócií
31.10. Ondřej Beran
(FLÚ AV ČR)
Fenomenologie jako gramatika? (Několik poznámek k problémům kolem barev)
14.11. Ondrej Majer
(FLÚ AV ČR)
Logika v pohybu
28.11. Jakub Mihálik
(ÚFAR FF UK)
Otázka reifikace mysli
12.12. Georg Brun
(ETH Zürich)
Logical Systems, Reflective Equilibrium and Logical Pluralism

PROGRAM LOGICKO-FILOSOFICKÉHO SEMINÁŘE LS 2010/11

Seminář se tento semestr koná vždy v pondělí na hlavní budově FF UK nám. Jana Palacha 2, v místnosti 217 od 15:50. Koná se formou přednášek pozvaných hostů, s tématy velmi široce souvisejícími s logikou, analytickou filosofií či filosofií jazyka. Je možné si ho zapsat jako výběrovou přednášku, podmínkou atestace je rozumná účast (nejvýše dvě absence).

Datum Přednášející Téma
28.2. Jaroslav Peregrin
(FÚ AVČR)
Logika a usuzování
7.3. Tomáš Sobek
(PRF UK/Ústav státu a práva AVČR)
Relevance v právním myšlení
21.3. Martin Kanovský
(UK v Bratislavě)
Význam a reprezentace
28.3. Mark van Atten
CNRS, Paris
Kant and real numbers
4.4. Ladislav Koreň
FF UHK
Tarski o relativní pravdivosti, modelech a logickém vyplývání
11.4. Marek Tomeček
ČVUT
Sellars, Austin a smrt epistemologie
18.4. Herbert Hrachovec
(Universität Wien)
Logic of Parmenides
25.4. velikonoce
2.5. Vladimír Petkevič
FF UK
Moderní lingvistika a jazykové korpusy
9.5. Petr Dvořák
FÚ AVČR
Logika a empirie

PROGRAM LOGICKO-FILOSOFICKÉHO SEMINÁŘE ZS 2010/11

Seminář se tento semestr koná vždy v pondělí na hlavní budově FF UK nám. Jana Palacha 2, v místnosti 217 od 15:50. Koná se formou přednášek pozvaných hostů, s tématy velmi široce souvisejícími s logikou, analytickou filosofií či filosofií jazyka. Je možné si ho zapsat jako výběrovou přednášku, podmínkou atestace je rozumná účast (nejvýše dvě absence).

Datum Přednášející Téma
11.10 Vojtěch Kolman
(FF UK)
Já, ty a náš svět. Bipolární analýza skutečnosti a její proměny
18.10. Martin Paleček
(FF UHK)
Kultura a pravidla. Úvod do problematiky filozofie společenských věd
25.10. (nekoná se)
1.11. Miloš Taliga
(FHV UMB v Banské Bystrici)
Načo je dobrý sociálny obrat v epistemológii?
8.11. Tomáš Kulka
(FF UK)
Proč nelze zdůvodnit estetické soudy
15.11. Tomáš Hříbek
(FÚ AVČR)
Je darwinismus věda?
22.11. Pavol Zlatoš
(FMFI UK v Bratislavě)
Gödelov ontologický dôkaz existencie Boha
29.11. Timm Lampert
(Humboldt-Universität zu Berlin)
Why is it impossible to divide a number by 0?
6.12. Gary Kemp
(University of Glasgow)
Later Wittgenstein about the unity of proposition
13.12. Ladislav Kvasz
(PedF UK)
Formální aspekty jazyka matematiky

PROGRAM LOGICKÉHO SEMINÁŘE 2009/10

Datum Přednášející Téma
8. 3. Jaroslav Peregrin
(FÚ AVČR)
Brandomova sémantika neslučitelnosti
22.3. František Gahér
(FF UK v Bratislavě)
Spory o stoickú logiku
29.3 Pavel Krtouš
(UTF MFF UK)
Charakter kvantového popisu
5.4. velikonoce
26. 4. Ondřej Švec
(FF UHK/CTS)
Historická apriori a diskontinuita vědeckého bádání
3. 5. Ladislav Kvasz
(MFI UK v Bratislavě, PedF UK)
Realismus v matematice

MINULÉ SEMINÁŘE:

Soustředění v Peci p. Sn. 19.-21.října 2012
Soustředění v Peci p. Sn. 21.-23.října 2011
18.11.2010 – H. Hurwitz: A polemic on pluralism.
Soustředění v Peci p. Sn. 22.-24.října 2010
Soustředění v Peci p. Sn. 30. dubna-2. května 2010
Soustředění v Peci p. Sn. 6.-8. listopadu 2009
Soustředění v Peci p. Sn. 1.-3. května 2009
Logický seminář v letním semestru 2009 (7 přednášek)
4.6.2007 – Mauro Luiz Edelmann: The ‚Phenomenological Language‘ and Wittgenstein’s Verificationism.
Logický seminář v letním semestru 2007 (11 přednášek)

Logický seminář v zimním semestru 2006 (11 přednášek)
Soustředění v Peci p. Sn. 10.-12. listopadu 2006
Logický seminář v letním semestru 2006 (10 přednášek)
Soustředění v Peci p. Sn. 5.-8. května 2006
Logický seminář v zimním semestru 2005 (9 přednášek)
Výjezdní zasedání grantu v Peci p. Sněžkou 18.-20. listopadu 2005 s několika tutoriály
Od října 2005 je seminář doktorandského centra přičleněn k nově vzniklému
Logickému semináři na Katedře logiky FF UK, který se v letním semestru 2007 koná v pondělí od 16:00 v učebně č. 17, Celetné 13, Praha.
13. 6. 2005 – příspěvky na filosofická témata (Jan Burian, Ondřej Beran, Jan Kolář, Ladislav Koreň)

13.-15. 5. 2005 – série příspěvků na zasedání grantu v Peci p. Sn.
2. 5. 2005 – Björn Jespersen: Malfunction and Modification

21. 3. 2005 – Petr Cintula: From Fuzzy Logic to Fuzzy Mathematics

7. 3. 2005 – Jaroslav Müller: TL – jazyk pro multiagentní systémy

13. 12. 2004 – Karel Procházka: Pojem metajazyka a filosofická analýza

15. 11. 2004 – Jaroslav Müller: TIL a modely

20.-25. 10. 2004 – Autumn School of Logic (série tutoriálů v Peci p. Sn.):

Autumn School of Logic – Petr Cintula, Libor Běhounek: Mathematical fuzzy logic

Autumn School of Logic – Jaroslav Müller: Transparentní intenzionální logika

Autumn School of Logic – Michal Peliš, Libor Běhounek: Logika otázek

Autumn School of Logic – Radek Honzík: How to construct universes with large cardinals

Autumn School of Logic – Marta Bílková: Disjunction property and Admissible rules in intuitionistic logic

Autumn School of Logic – Ondrej Majer: Substructural Logics

18. 10. 2004 – Ronny Melz: SemanticTalk and theoretical approaches towards statistical properties of language and conceptual graphs

8. 10. 2004 (Ostrava) – Susanna Muñoz Hernández: Fuzzy Prolog

7. 6. 2004 – Michal Peliš: Inferential Erotetic Logic

24. 5. 2004 – Tomáš Pešina, Pavel Žikovský: Processing of Logical Expressions for Visually Impaired Users

24. 4. 2004 – Oliver Krug: On Empty Singular Terms

24. 4. 2004 – Rostislav Horčík: Standardní úplnost logiky PiMTL

24. 4. 2004 – Petr Cintula: Univerzální fuzzy logika

29. 3. 2004 – Libor Běhounek: Výroková fuzzy logika otázek.