Připravované

PŘIPRAVOVANÉ PUBLIKACE

Seznam přijatých publikací připsaných grantu

Duží, Číhalová, Menšík, Vích: Process ontology. Ed. P. Sojka, Brno: MUNI Brno, 2010.

Chvalovský, Cintula: Note on Deduction Theorems in Contraction-Free Logics, LPAR 17 [extended abstract] [přijat 3.9.2010]
Ludvík: Isomorphisms of spaces of continuous affine functions on compact convex sets with Lindelöf boundaries (s J. Spurným) (vyjde v Proc. Amer. Math. Soc. 139, 2011, s. 1099–1104).
Macek, Frydrych: Time aspects of Transparent Intensional Logic in communication, decision-making. In RASLANˈ10, Recent Advances in Slavonic Natural Langure Processing. Ed. Sojka, P., Horák, A.. Brno: Masarykova universita. 2010.
Menšík, Číhalová, Matějičný: 3D vizualizace modelů predikátové logiky. In ORGANON VII, 2010, to appear
Menšík, Číhalová, Vích, Schuster: Jak automaticky vyhodnocovat správnost formalizací věty z přirozeného jazyka do PL1. In ORGANON VII, Plzeň:, 2010, to appear
Nevrkla: Neformální logika: contradictio in adiecto? v Organon VII (vyjde v dubnu 2011).

M. Petrík and P. Sarkoci. Zero-reconstructible triangular norms as universal approximators. Neural Network World. (přijato k publikaci, mělo by vyjít 2010).
Duží, M., Číhalová, M., Ciprich, N., Frydrych, T., Menšík, M.: Deductive reasoning using TIL. To appear in RASLAN 2009 proceedings.
Menšík, M., Číhalová, M., Miketa, T.: eLogika a statistiky vedené nad testy. In Organon VI, to appear
Menšík, M., Číhalová, M.: Metodika hodnocení obtížnosti příkladů řešených v kalkulu přirozené dedukce a obecné rezoluční metody. In Organon VI, to appear
Menšík, M., Jarotek, V., Číhalová, M.: Interpretace formulí v PL1 do přirozeného jazyka. In Organon VI, to appear

Seznam odevzdaných publikací připsaných grantu

Černý: Normativita, konvence a sankce, In: Filozofie Dnes.
Chvalovský: On the Independence of Axioms in BL and MTL, zasláno.
Punčochář: Some modifications of Carnap’s modal logic, zasláno do Studia Logica
Verner: Adding ultrafilters by definable quotients, in Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo (s M. Hrušákem)

Duží, M., Číhalová, M.: Ontology from a Logical Point of View. Submitted to FOIS 2010 proceedings (Formal Ontology in Information Systems)
Punčochář, V., Carnapova modální logika C. Zasláno časopisu Organon F.
Zouhar, J. Gödelova věta a relace logického důsledku, 35 s. Zasláno do Teorie vědy.
Seznam připravovaných publikací připsaných grantu

Punčochář, V., V. Kolman. Formy jazyka. Úvod do logiky a její filosofie. Hotovo ca 350 stran připravované monografie.
Verner: An Exposition to Generic Extensions and Forcing in Set Theory (s B. Balcarem a T. Pazákem)
Verner: Lonely points revisited
Verner: On strong P-points (s M. Hrušákem a A. Blassem)
Seznam překladů připravovaných k publikací připsaných grantu

Bolzano, B.: Anhang über die Kantische Lehre von der Construction der Begriffe durch Anschauungen. [Punčochář]
Brouwer: Matematika a zkušenost [Verner]
Friedman, M. (1995): Poincaréˈs Conventionalism and the Logical Positivists, In: Foundations of Science, 2, 299-314. [Černý]
Kripke: Pozn a priori, nutnost a kontingence (úryvek z knihy „Naming and Necessity“) [Mihálik]
Levin, Y. (1995): Synthetic Aprioricity, In: Erkenntnis. 43, 137-150. [Černý]
Poincaré, H. (1891): Géométries non euclidiennes, In: Révue générale des sciences pures et appliquées. 23 (2), 769-774. [Černý]
Putnam: Není tomu tak nutně [Mihálik]
J. Rosenberg: Sellars a Quine: srovnání a rozlišení [Vraný]
W. Sellars: Existuje syntetické apriori? [Vraný]
Stekeler-Weithofer, P., „On the Concept of Proof in Elementary Geometry“, in: M. Detlefsen (ed.), Proof and Knowledge in Mathematics [Ludvík]
Stekeler-Weithofer, P.: Sind die Urteile der Arithmetik synthetisch a priori? [Punčochář]