Pracoviště

Grantu se účastní následující pracoviště:

logoUK
Ústav filosofie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

logoAV
Filozofický ústav Akademie věd České republiky

logo_fei
Katedra informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava

logoCS
Ústav informatiky Akademie věd České republiky