Kontakt

Ve všech záležitostech týkajících se grantu, kontaktujte prosím řešitele grantu.

Řešitel grantu:

Doc. PhDr. Tomáš Marný, PhD.
Ústav filosofie a religionistiky FFUK
nám. Jana Palacha 2
116 42 Praha 1
Česká republika
Tel: (+ 420) 123 456 789
Fax: (+ 420) 123 456 789
Email: tomas.marny@ff.cuni.cz

Webmaster:
Ve všech záležitostech týkajících se stránek grantu, kontaktujte prosím webmastera.