JAROSLAV MÜLLER: TL – JAZYK PRO MULTIAGENTNÍ SYSTÉMY

Transparentní intenzionální logika (TIL) by mohla najít dobré uplatnění v oblastech umělé inteligence a multiagentních systémů. Brání tomu zejména to, že TIL je `filozofická‘ logika – konstrukce se nedají zapsat jako text, chybí něteré praktické záležitosti…

Proto definujeme jazyk TL (TIL Language). TL je počítačový jazyk TILu, definuje formální syntax zapisovatelnou v textovém (ascii) formátu. Rozšiřuje TIL o některé praktické prvky jako jsou sekvence, makra a podpora ontologií.

Zamýšlené využití jazyka TL je jako sémantický jazyk pro komunikaci agentů v multiagentních systémech. Proto TL navazuje na specifikace FIPA, kde by mohl zaujmout roli komunikačního prostředku mezi strojem a člověkem. Zároveň pracujeme na implementaci TL a jeho integraci do prostředí Jade, které implementuje standardy FIPA.