Bývalí členové

Jméno Instituce Role Člen od Do
Libor Běhounek FF UK Člen – Doktorand 2003 2006
Zaměření: Fuzzy logika, teorie množin

Téma disertace: Logical foundations of fuzzy mathematics

Ondřej Beran FF UK Člen – Doktorand
Téma disertace: Intersubjektivita a jazyk u Wittgensteina, Husserla a Heideggera
Marta Bílková FF UK Člen – Doktorand 2003 2005
Zaměření: Matematická logika, Specializace: Výpočtová složitost

Téma disertace: Interpolation in Modal Logic. Ke stažení
zde.

Václav Březina FF UK Člen – Doktorand
Téma disertace: Jaké povahy je rozdíl (esenciální/strukturní…) mezi formálním a přirozeným jazykem?
Jan Burian VŠE Člen – Doktorand
Téma disertace: Aplikace kognitivní vědy v umělé inteligenci
Petr Čáp VSE Člen – Doktorand 2003 2005
Zaměření: Informatika, Specializace: Sémantický web

Téma disertace: Sémantický web

Petr Cintula UI AV CR Člen – Doktorand 2003 2005
Zaměření: Matematická logika, Specializace: Fuzzy logika

Téma disertace: From fuzzy logic to fuzzy mathematics

Ludmila Dostálová FF UK Člen – Doktorand 2003 2006
Zaměření: Logická analýza kvantifikace

Téma disertace: Logická analýza a forma tvrzení type „A existuje“

Radek Honzík MFF UK Člen – Doktorand
Téma disertace: Strukturální vlastnosti velkých kardinálů
Rostislav Horčík FEL ČVUT Člen – Doktorand 2003 2005
Zaměření: Matematická logika, Specializace: Fuzzy logika

Téma disertace: Algebraic properties of fuzzy logic

David Chodounský MFF UK Člen – Doktorand 2009 2011
Téma disertace: On the Katowice Problem
David Klusáček MFF UK Člen – Doktorand
Téma disertace: Generování formálního důkazu na základě jeho popisu v přirozeném jazyce
Jan Kolář FF UK Člen – Doktorand 2003 2005
Zaměření: Filozofie jazyka, Specializace: Naturalizace významu

Téma disertace: Naturalizace sémantiky – možnosti, meze a důsledky

Ladislav Koreň FF UK Člen – Doktorand
Téma disertace: Subjekt a Predikát: Základní Kombinace?
Anna Lauschmannová MFF UK Člen – Doktorand 2009 2010
Téma disertace: Konečná axiomatizovatelnost algeber.
Marek Menšík VŠB-TU Člen – Doktorand
Téma disertace: Teorie pojmu a konceptuální analýza
Jaroslav Müller Člen – Doktorand
Téma disertace: Transparentní intenzionální logika, umělá inteligence, epistémické logiky, nemonotónní odvozování, logická analýza přirozeného jazyka
Kamila Pacovská MFF UK Člen – Doktorand
Téma disertace: Strukturalistická filosofie matematiky a teorie kategorií
Michal Peliš FF UK Člen – Doktorand
Téma disertace: Logika otázek – vyplývání v erotetické logice
Tomáš Pešina FF UK Člen – Doktorand 2003 2005
Zaměření: Filozofie jazyka, Specializace: Významové struktury

Téma disertace: Struktura formálního logického textu

Milan Petrík UI AV CR Člen – Doktorand 2009 2009
Téma disertace: Properties of fuzzy logical operations.
Karel Procházka FF UK Člen – Doktorand 2003 2005
Zaměření: Filozofie jazyka, Specializace: Teorie významu

Téma disertace: Teorie významu v logickém pozitivismu, zejména u Carnapa, a její kritika

Petr Stojan FF UK Člen – Doktorand
Téma disertace: O samotné myšlence metajazyka.
Ondřej Tomala FF UK Člen – Doktorand 2003 2006
Zaměření: Sémantika možných světů

Téma disertace: Aktualismus a možné světy

Marek Tomeček FF UK Člen – Doktorand
Téma disertace: Berkeleyho imaterialismus: od „common sense“ k vědě
Petr Vejchoda FF UK Člen – Doktorand
Téma disertace: Teorie pravdy a teorie významu
Jonathan Verner MFF UK Člen – Doktorand 2009 2011
Téma disertace: Ultrafilters and independent systems
Jaroslav Zouhar FF UK Člen – Doktorand 2006 2009
Téma disertace: Výsledky Kurta Gödela a hranice formální logiky.